Bistamas zonas markesana

Sakarā ar neseno faktu, ka Eiropas Savienības valstīs bija spēkā citi drošības noteikumi, tika nolemts tos saskaņot. Ir ieviestas ATEX prasības, kas minētas potenciāli sprādzienbīstamu zonu un servisa piederumu panākumos pašreizējās jomās. Šo izmaiņu mērķis ir samazināt vai novērst visus riskus, kas tiek izmantoti, lietojot izstrādājumus zonās, kur var būt eksplozijas risks, t.i., EX zonās.

NaturalisanNaturalisan - Atbrīvojieties no kustību diskomforta 27 augu dabiskā kompleksa dēļ!

EX prasības vai, precīzāk sakot, direktīva nosaka prasības, kas jāizpilda konkrētajam izstrādājumam, kas nodots lietošanai sprādzienbīstamā vidē. Metodes galvenais mērķis ir standartizēt procedūras instrumentu un aizsargājošo stilu atbilstībai pašreizējās sprādzienbīstamās zonās un garantēt taisnu kursu Eiropas Savienībā.Šī informācija aptver visus elektriskos un neelektriskos traukus un aizsardzības metodes, kuras tiks izmantotas sprādzienbīstamās vietās. ATEX prasības attiecas arī uz drošības, vadības un regulēšanas ierīcēm, kuras tiks izmantotas ārpus bīstamām zonām. Viņiem nav jābūt neatkarīgām funkcijām, bet tie veicinās tur esošo aizsardzības līdzekļu un stilu drošu pastāvēšanu.Direktīva arī definē metodi, kā pierādīt produkta atbilstību ATEX prasībām. Produktiem, kas izpilda šīs vēlmes, t.i., ar direktīvu saskaņotos standartus, ir jāatbilst arī attiecīgajām tās prasībām. Detaļu izmantošana nav obligāta nepieciešamība, tikai jau atbilstības procedūra. Runa ir par principiālu ievērošanu, ko veic organizācija, kas staigā, pamatojoties uz Eiropas Komisijas paziņojumu. Atkāpes var rasties tikai tad, ja trešās kategorijas elektriskās ierīces un otrās un trīs kategorijas elektriskās ierīces ir veiksmīgas.Šajos gadījumos atbilstības līgumus tagad var izdot šīs ierīces ražotājs bez pilnvarotās iestādes līdzdalības. Tomēr vēlmes tiek uzklausītas, kamēr ražotājs šajā formā būs piesardzīgs, lai realizētu savu produktu.Ja tā ir pamatprasība, t.i., elektrisko un neelektrisko iekārtu sertifikācija, pašsertifikācija, telpas prasības un darbības rādītāji Eiropas Savienībā var tikt izveidoti kā obligāti un pārāki.