Kases aparats un rekins

Ikviens uzņēmējs, kas atrodas tuvu fiskālajam kases aparātam, ik dienas cīnās ar citām problēmām, kuras var arī radīt. Tāpat kā citas elektroniskās iekārtas, kases aparāti nav brīvi no lēmumiem un dažkārt sabojājas. Ne katrs uzņēmuma īpašnieks zina, ka jebkurā vienībā, kurā reģistrs ir jāiegūst, izmantojot kases aparātu, ir jābūt citai ierīcei - tikai par pamatu.

Papildu kases aparāta trūkums turpmākās preču pārdošanas vai palīdzības sniegšanas gadījumā var izraisīt nodokļu iestādes sodu uzlikšanu, jo tas novērsīs, ka pārdošanas vēstule tiek bojāta, kad galvenā ierīce sabojāsies. Kases aparātā glabātajos dokumentos jāiekļauj kases servisa buklets. Dokuments papildina ne tikai ierīces remontu, bet arī atlasa datus par kases aparāta fiskalizāciju vai tās atmiņas apmaiņu. Pakalpojuma mākslā ir jāievada arī unikāls numurs, ko nodokļu iestāde piešķīra kasierim, uzņēmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurās tiek izmantota nauda. Visas šīs zināšanas ir derīgas, veicot nodokļu pārbaudes. Jebkādas izmaiņas kases aparāta informētībā, kamēr tās mainās, ir blakus specializētas tīmekļa vietnes aktivitātēm, kurām visiem uzņēmējiem, kas izmanto kases aparātus, jāatceras parakstītais līgums. Kas ir labs - jums vajadzētu informēt nodokļu administrāciju par kādu no kases servisa tehniķa maiņām. Pārdošana fiskālajās summās būtu jāveic nepārtraukti, tāpēc veiksmīgi aizpildot kases aparātu, jums ir nepieciešams apmainīties ar savu viedokli par svaigu, vienlaikus lasot atmiņu. Kases aparāta atmiņas lasīšana var notikt arī kā izmaiņas, ko veic tikai pilnvarota iestāde. Turklāt šis darbs ir jāpabeidz nodokļu iestādes darbinieka klātbūtnē. No fiskālās kases nolasīšanas tiek sagatavots atbilstošs ziņojums, kura kopiju nosūta nodokļu iestādei un atstāj uzņēmējam. Viņam ir jāglabā šis protokols kopā ar citiem dokumentiem, kas saistīti ar kases aparātu - viņa mīnus var novest pie tā, ka birojs uzliek sodu.